Novinky
Přátelé a vodáci, do Mrliny pod Bučicí opět napadaly stromy a proto bude zapotřebí vyrazit s pilami a přpadně i technikou.
V sobotu 6.října 2018, sraz v 9.00 u Bučického Mlýna
Zamykání Mrliny bude den poté tj. 7. října 2018.
Stav koryta dne 9. září 2018
viz foto
po rozkliknutí každého obrázku se objeví popis - komentář
více..

První dvě sady podrobné fotodkumentace z Odemykání Mrliny 2018


více..
Tradiční akce pro vodáky, cyklisty a pěší turisty "Zamykání Mrliny" proběhne v neděli 8.10.2017 na trase Bučický mlýn - Rožďalovice - Křinec - Nymburk. Podrobnosti později trasa a časy jako obvykle.

Lodě objednávejte v půjčovně lodí Dronte nebo na tel. 602 825 869) více..
Děkujeme všem za účast.
více..
INSTRUKCE PRO 15. 4. 2018. Prosíme vodáky, aby svá auta nechali pokud možno doma, využili možnost jízdy autobusem a předešli dopravním problémům na úzké příjezdové cestě a při parkování. Pokud přesto pojedete autem bude zapotřebí rychle vystoupit a vyložit lodě u startu a auta nechat odvézt anebo přeparkovat dle pokynu pořadatelů.


více..

Zobrazit všechny novinky
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY

z Polabí, z krajských měst na Labi, z Nymburska nebo odkudkoliv
náplň práce: práce s mapami, PC, grafika, organizační práce, administrativa, web, pořadatelství, jednání s partnery apod.

INFORMACE NA 777 55 66 90, nebo email: info@labskastezka.cz

.
Projekt Greenway Mrlina : Stezka Greenway Mrlina v souběhu s řekou Mrlinou (po hrázích anebo mimo ně) spojí Nymburk a Jičín. Jsme ve stadiu vyhledávání možností vedení bezpečných tras pro pěší a hlavně cyklisty k prameni Mrliny ale nyní hlavně z Kopidlna do Jičína.

GREENWAY MRLINA


Greenway Mrlina je vize stezky v souběhu s řekou Mrlinou (po hrázích anebo mimo ně) která by mohla bezpečně spojit Nymburk a Jičín. Stezka ve svém závěru se odklání od Mrliny a do Jičína by vedla podle Cidliny.
Autorem myšlenky, která byla zapracována do Generelu navrhovaných cyklostezek Středočeského kraje pro 2008-2012, který stezku i propaguje je Ing. arch. Jan Ritter z Nymburka.

"Jsme ve stadiu propagce projektu a vyhledávání možností vedení tras pro pěší a cyklisty.
Propagujeme i odbočku na Pramen a spolupracujeme zde s obcí Markvartice-Příchvoj" sděluje JR

JEDNÁME SE VŠEMI OBCEMI A MĚSTY NA TRASE, VČETNĚ NYMBURKA A JIČÍNA, JEDNÁME S POVODÍM LABE I STŘEDOČESKÝM A KRÁOVÉHRADECKÝM KRAJEM A HLEDÁME INVESTORA PROJEKTU. (OPS,DSO),
RÁDI BYCHOM DO POKRAČOVÁNÍ V PROJEKTU SPOLUPRACOVALI S MAS V DANÉM ÚZEMÍ.

Pořádáme mapovací: pěší, cyklistické a vodácké akce (jarní Odemykání a podzimní Zamykání Mrliny), spojené s úklidem břehů (ke Dni vody).
Pořádáme akce pro vozíčkáře a pro děti (Turistické a putovní Dětské dny, Divadelní představení pod širým nebem).

SPOLUPRACUJEME s ochránci přírody, Lesy ČR, Stanicí pro handicapované živočich Pátek (tradiční akce: Vypouštění uzdravených zvířat do přírody). Spolupracujeme s majitelem Křineckého zámku Zdeňkem Harapesem a podnikáme zde společné akce. Absolvovali jsme i prohlídky Zámeckého parku, zámku a historického skleníku v Kopidlně.

Propagujeme region Pomrliní a projekt Zámky na Mrlině (Křinec, Rozdalovice, Kopidlno, Jičíněves).
Propagujeme také stezku podél Cidliny a připravujeme mapování cesty na Pramen Cidliny.

Spolupracujeme s Hasičskými sbory Nymburk, Poděbrady a Dobrovolnými hasiči na trase. Křinečtí hasiči se zasloužili o vyčistění řeky mezi Bučickým rybníkem a Roždalovicemi.

Spolupracujeme s Rybářskými spolky a účastníme se výlovů Bučického rybníka. Propagujeme restaurace na trase, penzion a restauraci Bučický mlýn a okolní nádhernou přírodu, která byla zařazena do NATURY 2000. Propagujeme ptačí rezervace a soustavu Loučeňsko-Roždalovicko-Dymokurských rybníků.

CO JSOU GREENWAYS ?
O tom co jsou stezky pro udržitelný rozvoj Greenways se dočtete na stránkách
Nadace Partnerství Greenways ( viz partneři Labské stezky ).

V překladu Greenway znamená Zelené cesty, jde tedy o cesty zelenou přírodou,
někdy to mohou být i se zeleným povrchem…

Nejbližším cílem je Zprůchodnení krajiny zejména pro pěší, at´už po hrázích anebo mimo ně. Reálné je zprůchodnění břehů Nymburk – Křinec, pravidelné sekání trávy na korunách hrází během vegetační sezóny a odstraňování náletů v pruhu okolo 0,75 - 1,5 metru.

Zvažujeme GEOCATCHING na trase - mezi mosty - hledáme spolupracovníky na tuto činnost.

ILUSTRAČNÍ FOTO - STEZKA PODÉL SÁNSKÉHO KANÁLU, který teče z CIDLINY (NAD JEZEM BADRA U SÁN) do MRLINY (soutok pod Budiměřicemi u Nymburka). Sánský kanál napájel soustavu Poděbradských rybníků, autor stavby Jakub Krčín. Většina rybníků byla později vysušena a přeměněna
na pole. Zůstaly jen mapy a místní názvy (Ostrov, Blata - největší rybník, velikosti rybníka Rožmberk)

Stav hrází mezi Budiměřicemi a Rašovicemi, které se péčí Obce Budměřice během léta občasně udržují. Vše ale záleží na finančních možnostech...

Greenway Mrlina bude bezpečná cesta souběžná s Mrlinou z Nymburka ,
přes Budiměřice, Rašovice, Vestec, Křinec, Rožd´alovice´, Kopidlno a dále
v odklonu od řeky zčásti po místních komunikacích na Jičín.

V současné době máme za sebou řadu propagačních výstav k projektu, které proběhly již 3 x v Nymburce, 1x Roždalovicích, Kopidlně, Jičíně, Hradci Králové ve vestibulu Královéhradeckého kraje
K většině výstav proběhly i komentované prohlídky, včetně promítání filmů z akcí.

Fotogalerie a videa najdete v příslušných sekcích.

Propagační akce na Mrlině a uvodní přípravu podpořily v letech 20010-2011
Nadace Partnerství a Středočeský kraj.

POVRCH STEZKY

Častým dotazem veřejnosti je povrch stezky, o němž dosud není rozhodnuto.
Požadavkem Povodí Labe byla nejprve asfaltová komunikace pro pojezd
techniky na údržbu břehů (viz Labská stezka). Tam kde není protipovodnová hráz v definitivní nivelitě a uvažuje se o navšování na 100 letou vodu nastupují jiné varianty.
O definitivní podobě a povrchu probíhají jednání.

HLEDÁME PARTNERY:

o.s. Labská stezka hledá partnery pomocníky a sponzory na zprůchodnění a údržbu ( sekání ) břehů v úseku Nymburk – Křinec pro sezónu 2010. Povodí Labe počítá s jedním sečením do roka.Pramen Mrliny v obci Příchvoj Markvartice v roce 2009. Dnes už je pramen Mrliny upraven péčí Obce Markvartice a Dobrovolných hasičů.

V ZÁŘÍ 2012 SE ZDE KONALY POPRVÉ TŘÍDENNÍ SLAVNOSTI U PRAMEN, pořadatel Labská stezka o.s. a Obec Markverice Příchvoj.
Autor myšlenky : Jaroslav Ritter (*1925) a Ing arch. Jan Ritter (*1950),
Organizátoři: František Šolc (staroste obce), Ing arch. Jan Ritter,  předseda o.s. Labská stezka


Rovněž hledáme dobrovolné spolupracovníky na naše aktivity
(zprůchodnění břehů - sekání trávy v pruhu okolo 1 m)

V PŘÍPADĚ ZÁJMU A MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE NÁM NAPIŠTE:  jan.ritter@labskastezka.cz