Novinky
Moc se omlouváme všem příznivcům akcí na Mrlině ale pro nedostatek vody Odemykání Mrliny 2019 nelze uskutečnit. 
více..
Přátelé a vodáci, do Mrliny pod Bučicí opět napadaly stromy a proto bude zapotřebí vyrazit s pilami a přpadně i technikou.
V sobotu 6.října 2018, sraz v 9.00 u Bučického Mlýna
Zamykání Mrliny bude den poté tj. 7. října 2018.
Stav koryta dne 9. září 2018
viz foto
po rozkliknutí každého obrázku se objeví popis - komentář
více..

První dvě sady podrobné fotodkumentace z Odemykání Mrliny 2018


více..
Tradiční akce pro vodáky, cyklisty a pěší turisty "Zamykání Mrliny" proběhne v neděli 8.10.2017 na trase Bučický mlýn - Rožďalovice - Křinec - Nymburk. Podrobnosti později trasa a časy jako obvykle.

Lodě objednávejte v půjčovně lodí Dronte nebo na tel. 602 825 869) více..
Děkujeme všem za účast.
více..

Zobrazit všechny novinky
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY

z Polabí, z krajských měst na Labi, z Nymburska nebo odkudkoliv
náplň práce: práce s mapami, PC, grafika, organizační práce, administrativa, web, pořadatelství, jednání s partnery apod.

INFORMACE NA 777 55 66 90, nebo email: info@labskastezka.cz

.
Projekt Greenway Mrlina : Stezka Greenway Mrlina v souběhu s řekou Mrlinou (po hrázích anebo mimo ně) spojí Nymburk a Jičín. Jsme ve stadiu vyhledávání možností vedení bezpečných tras pro pěší a hlavně cyklisty k prameni Mrliny ale nyní hlavně z Kopidlna do Jičína.

GREENWAY MRLINA


Greenway Mrlina je vize stezky v souběhu s řekou Mrlinou (po hrázích anebo mimo ně) která by mohla bezpečně spojit Nymburk a Jičín. Stezka ve svém závěru se odklání od Mrliny a do Jičína by vedla podle Cidliny.
Autorem myšlenky, která byla zapracována do Generelu navrhovaných cyklostezek Středočeského kraje pro 2008-2012, který stezku i propaguje je Ing. arch. Jan Ritter z Nymburka.

"Jsme ve stadiu propagce projektu a vyhledávání možností vedení tras pro pěší a cyklisty.
Propagujeme i odbočku na Pramen a spolupracujeme zde s obcí Markvartice-Příchvoj" sděluje JR

JEDNÁME SE VŠEMI OBCEMI A MĚSTY NA TRASE, VČETNĚ NYMBURKA A JIČÍNA, JEDNÁME S POVODÍM LABE I STŘEDOČESKÝM A KRÁOVÉHRADECKÝM KRAJEM A HLEDÁME INVESTORA PROJEKTU. (OPS,DSO),
RÁDI BYCHOM DO POKRAČOVÁNÍ V PROJEKTU SPOLUPRACOVALI S MAS V DANÉM ÚZEMÍ.

Pořádáme mapovací: pěší, cyklistické a vodácké akce (jarní Odemykání a podzimní Zamykání Mrliny), spojené s úklidem břehů (ke Dni vody).
Pořádáme akce pro vozíčkáře a pro děti (Turistické a putovní Dětské dny, Divadelní představení pod širým nebem).

SPOLUPRACUJEME s ochránci přírody, Lesy ČR, Stanicí pro handicapované živočich Pátek (tradiční akce: Vypouštění uzdravených zvířat do přírody). Spolupracujeme s majitelem Křineckého zámku Zdeňkem Harapesem a podnikáme zde společné akce. Absolvovali jsme i prohlídky Zámeckého parku, zámku a historického skleníku v Kopidlně.

Propagujeme region Pomrliní a projekt Zámky na Mrlině (Křinec, Rozdalovice, Kopidlno, Jičíněves).
Propagujeme také stezku podél Cidliny a připravujeme mapování cesty na Pramen Cidliny.

Spolupracujeme s Hasičskými sbory Nymburk, Poděbrady a Dobrovolnými hasiči na trase. Křinečtí hasiči se zasloužili o vyčistění řeky mezi Bučickým rybníkem a Roždalovicemi.

Spolupracujeme s Rybářskými spolky a účastníme se výlovů Bučického rybníka. Propagujeme restaurace na trase, penzion a restauraci Bučický mlýn a okolní nádhernou přírodu, která byla zařazena do NATURY 2000. Propagujeme ptačí rezervace a soustavu Loučeňsko-Roždalovicko-Dymokurských rybníků.

CO JSOU GREENWAYS ?
O tom co jsou stezky pro udržitelný rozvoj Greenways se dočtete na stránkách
Nadace Partnerství Greenways ( viz partneři Labské stezky ).

V překladu Greenway znamená Zelené cesty, jde tedy o cesty zelenou přírodou,
někdy to mohou být i se zeleným povrchem…

Nejbližším cílem je Zprůchodnení krajiny zejména pro pěší, at´už po hrázích anebo mimo ně. Reálné je zprůchodnění břehů Nymburk – Křinec, pravidelné sekání trávy na korunách hrází během vegetační sezóny a odstraňování náletů v pruhu okolo 0,75 - 1,5 metru.

Zvažujeme GEOCATCHING na trase - mezi mosty - hledáme spolupracovníky na tuto činnost.

ILUSTRAČNÍ FOTO - STEZKA PODÉL SÁNSKÉHO KANÁLU, který teče z CIDLINY (NAD JEZEM BADRA U SÁN) do MRLINY (soutok pod Budiměřicemi u Nymburka). Sánský kanál napájel soustavu Poděbradských rybníků, autor stavby Jakub Krčín. Většina rybníků byla později vysušena a přeměněna
na pole. Zůstaly jen mapy a místní názvy (Ostrov, Blata - největší rybník, velikosti rybníka Rožmberk)

Stav hrází mezi Budiměřicemi a Rašovicemi, které se péčí Obce Budměřice během léta občasně udržují. Vše ale záleží na finančních možnostech...

Greenway Mrlina bude bezpečná cesta souběžná s Mrlinou z Nymburka ,
přes Budiměřice, Rašovice, Vestec, Křinec, Rožd´alovice´, Kopidlno a dále
v odklonu od řeky zčásti po místních komunikacích na Jičín.

V současné době máme za sebou řadu propagačních výstav k projektu, které proběhly již 3 x v Nymburce, 1x Roždalovicích, Kopidlně, Jičíně, Hradci Králové ve vestibulu Královéhradeckého kraje
K většině výstav proběhly i komentované prohlídky, včetně promítání filmů z akcí.

Fotogalerie a videa najdete v příslušných sekcích.

Propagační akce na Mrlině a uvodní přípravu podpořily v letech 20010-2011
Nadace Partnerství a Středočeský kraj.

POVRCH STEZKY

Častým dotazem veřejnosti je povrch stezky, o němž dosud není rozhodnuto.
Požadavkem Povodí Labe byla nejprve asfaltová komunikace pro pojezd
techniky na údržbu břehů (viz Labská stezka). Tam kde není protipovodnová hráz v definitivní nivelitě a uvažuje se o navšování na 100 letou vodu nastupují jiné varianty.
O definitivní podobě a povrchu probíhají jednání.

HLEDÁME PARTNERY:

o.s. Labská stezka hledá partnery pomocníky a sponzory na zprůchodnění a údržbu ( sekání ) břehů v úseku Nymburk – Křinec pro sezónu 2010. Povodí Labe počítá s jedním sečením do roka.Pramen Mrliny v obci Příchvoj Markvartice v roce 2009. Dnes už je pramen Mrliny upraven péčí Obce Markvartice a Dobrovolných hasičů.

V ZÁŘÍ 2012 SE ZDE KONALY POPRVÉ TŘÍDENNÍ SLAVNOSTI U PRAMEN, pořadatel Labská stezka o.s. a Obec Markverice Příchvoj.
Autor myšlenky : Jaroslav Ritter (*1925) a Ing arch. Jan Ritter (*1950),
Organizátoři: František Šolc (staroste obce), Ing arch. Jan Ritter,  předseda o.s. Labská stezka


Rovněž hledáme dobrovolné spolupracovníky na naše aktivity
(zprůchodnění břehů - sekání trávy v pruhu okolo 1 m)

V PŘÍPADĚ ZÁJMU A MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE NÁM NAPIŠTE:  jan.ritter@labskastezka.cz